Organizácia výučby | Educenta

0903 214 133

Výučba prebieha celoročne

 Miesto konania výučby:           online alebo v priestoroch jazykového centra Educenta na Adámiho 3 v Karlovej Vsi.
Vstupný test: je podmienkou pre zaradenie študenta do vedomostnej úrovne
  Vstupný test je zdarma
Lektori: kvalifikovaní lektori s vysokoškolským vzdelaním a skúsenosťami s vyučovaním cudzích jazykov
Vedomostné úrovne:podľa spoločného európskeho referenčného rámca ( A1 – C2 )


Individuálna
výučba:

intenzita výučby podľa dohody s klientom