Organizácia výučby | Educenta

0903 214 133 | 0903 207 460

Školský rok je rozdelený do troch trimestrov:

 

Jesenný:   25.9.2017 - 8.12.2017

Zimný:       8.1.2018 - 31.3.2018

Jarný:          3.4.2018 - 15.6.2018

 Miesto konania výučby:           v priestoroch jazykového centra Educenta na Adámiho 3 v Karlovej Vsi.
Vstupný test: je podmienkou pre zaradenie študenta do vedomostnej úrovne
  Vstupný test je zdarma
Lektori: kvalifikovaní lektori s vysokoškolským vzdelaním a skúsenosťami s vyučovaním cudzích jazykov
Vedomostné úrovne:podľa spoločného európskeho referenčného rámca ( A1 – C2 )
Forma výučby: skupinové kurzy – polointenzívna výučba ( 2 x  v týždni )
Individuálna výučba:intenzita výučby podľa dohody s klientom