Organizácia výučby | Educenta

0903 214 133 | 0903 207 460

Školský rok je rozdelený do troch trimestrov:

 

Jesenný:   24.9.2018 - 7.12.2018

Zimný:       7.1.2019 - 29.3.2019

Jarný:          1.4.2019 - 14.6.2019

 Miesto konania výučby:           v priestoroch jazykového centra Educenta na Adámiho 3 v Karlovej Vsi.
Vstupný test: je podmienkou pre zaradenie študenta do vedomostnej úrovne
  Vstupný test je zdarma
Lektori: kvalifikovaní lektori s vysokoškolským vzdelaním a skúsenosťami s vyučovaním cudzích jazykov
Vedomostné úrovne:podľa spoločného európskeho referenčného rámca ( A1 – C2 )
Forma výučby: skupinové kurzy – polointenzívna výučba ( 2 x  v týždni )
Individuálna výučba:

Kurzy v ZŠ Nejedlého
intenzita výučby podľa dohody s klientom

Informácie a prihlasovanie