Jazykové kurzy pre deti | Anglictina | Educenta

0903 214 133 | 0903 207 460


Kurzy v ZŠ Nejedlého v šk. roku 2019/20

 

Deti si na kurzoch vedených priamo v budove školy hravou formou upevňujú všetky jazykové zručnosti (písanie, čítanie, počúvanie, hovorenie).   

Výhoda pre rodičov - žiadne logistické problémy s presúvaním dieťaťa z miesta na miesto.

 

·    Malé skupinky od 6 detí

·    1-x týždenne, 45 minútová hodina

·    Školský rok je rozdelený na 2 polroky

·    100 eur/polrok + učebnica

·  Začíname v októbri 2019


PRIHLÁŠKA

   

Predpokladané termíny (upresníme čoskoro):
  • - streda 14.00 - 14.45 - štvrtáci, piataci
- streda 15.00 - 15.45 - tretiaci
- štvrtok 13.45 - 14.30 - prváci
- štvrtok 14.45 - 15.30 - druháci

Jazykové kurzy - vek 7 - 12 rokov

 

Deti sa hravou formou začínajú zoznamovať so všetkými jazykovými zručnosťami (písanie, čítanie, počúvanie, hovorenie). Lektori svojim citlivým prístupom pomáhajú deťom vytvárať si pozitívny vzťah k cudziemu jazyku. Využitie moderných interaktívnych metód pomáha udržiavať pozornosť a koncentráciu  detí na vyučovaní.


Forma výučby:                  polointenzívna, 2x45 min/týždeň

Maximálny počet detí:     8

 

  

Školský vek 12 - 15 rokov

 

Lektori s deťmi precvičujú všetky jazykové zručnosti s dôrazom na rozprávanie. Pri konverzačných aktivitách lektori dôsledne kontrolujú použitie správnej gramatiky. Dynamickosť výučby zabezpečí aj využitie interaktívnych vyučovacích metód. Deti sú aktívne zapájané pri vyučovaní do rôznych simulovaných situácií, pri ktorých precvičujú komunikačné zručnosti. Vedomosti získané v kurzoch deti úspešne využijú pri prijímacích pohovoroch a pri ďalšom štúdiu.

 

Forma výučby:                  polointenzívna, 2x45 min/týždeň

Maximálny počet detí:     8