Jazykové kurzy pre teenegerov | Španielčina | Educenta

0903 214 133

Jazykové kurzy pre teenagerov - španielsky jazyk


Náročnosť kurzov, precízne rozpracovanie tematických okruhov so zameraním na slovnú zásobu, ale aj správne gramatické tvary, využitie interaktívnych metód, dôraz na komunikačné zručnosti sú zárukou kvalitných vedomostí potrebných napr. aj k úspešnému zvládnutiu maturitnej skúšky.

 

Forma výučby:                  polointenzívna, 2x60 min / týždeň


Maximálny počet detí:      8